ABOUT US

บริษัท เอ.อาร์.โปร จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมะขามเปียกสำเร็จรูปภายใต้ตราสินค้า "Good Mate"  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากมะขามเปียกแท้  ไม่ใส่วัตถุกันเสีย  ไม่แต่งรส  กลิ่น สี จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติแท้ 100%  ผลิตจากกระบวนการที่ได้รับมาตรฐาน มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต  ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะอาด ถูกหลักอนามัย และบริษัทยังได้มีการวางแผนพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

 

Visitors: 40,659